ReformaatioREFORMAATIO
Tekijä: Peter Marshall
Kustantaja: Eurooppalaisen filosofian seura ry. (2017)
Tuotetunnus: 9789527189115


Päivämäärä:13.04.2017
Arvosana:
Otsikko:Reformaatioiden paradoksit
Arvostelu:Tärkeä kirja. Pyrkii vastaamaan kysymykseen, millainen ilmiö reformaatio oli, miten se vaikutti uskontoon, politiikkaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin ja arvioimaan sen merkitystä nykymaailmalle.

Marshall kiteyttää: reformaation merkittävimmät tulokset voidaan ilmaista sarjana paradokseja. Sekä protestanttinen että katolinen reformaatio pyrki yhteiskunnalliseen ja uskonnolliseen yksimuotoisuuteen, mutta tuotti lopulta moniarvoisuuden muotoja, jotka vietiin maailman kaukaisimpiin kolkkiin ja jäljennettiin siellä. Reformaatiot loivat valtion auktoriteetin haastamisen kieliopin ja sanaston, vaikka pyrkivätkin valtion poliittisen ja hengellisen vallan nimenomaiseen vahvistamiseen. Ne pyrkivät torjumaan harhaoppisuuden, mutta sallivat kuitenkin sen ilmenemisen. Ne pyrkivät sakralisoimaan koko yhteiskunnan, mutta loivat lopulta ehdot sen maallistumiselle.

Marshallin esitys on yleisluontoinen ja tiivis. Sitä paitsi hauskasti kirjoitettu. Kirjan suomentaminen ja kustantaminen on kulttuuriteko.

Päivämäärä:02.05.2017
Arvosana:
Otsikko:Ajankohtainen!
Arvostelu:Kiinnostava, yhteenvedonomainen esitys ajankohtaisesta aiheesta. Eurooppa!

Päivämäärä:09.07.2018
Arvosana:
Otsikko:reformaatiosta uusin silmin
Arvostelu:erinomainen ja uusia näköaloja avaava tietoteos tiiviissä paketissa

Päivämäärä:04.04.2017
Arvosana:
Otsikko:Näekemyksellinen kirja, kirjoitusvirheitä
Arvostelu:Turhan paljon käännös- ja kirjoitusvirrheitä.